ТПК "Изгрев"

Карнобат

Председател: Никола Найденов Петров
0888/458 483

 

Адрес: Карнобат, бул. "България" № 3 ПК 30
E-mail: