ЗПК "Сатовча"

Сатовча

ЗПК "Сатовча" - това е единствената производителна кооперация - член на ОС на ТПК-гр.Благоевград, чието производство е земеделска проудкция - картофи и различни други земедлски култури, характерни за региона.
Другата й дейност е производство на хляб и хлебни изделия за хората от региона. Кооперацията извършва и услуги на населението.- шивашки, обущарски и т.н.

Председател: Тодор Георгиев Харизанов

 

Адрес: с. Сатовча, ул. "Тодор Шопов" №45
Телефон: +359 888/363 659
E-mail: