ТПК "Никола Ушев"

Гърмен

ТПК "Никола Ушев" - с. Гърмен, притежава почивна база с много добри възможности за балнеолечение с минерална вода в с. Огняново

Председател: Александър Чудомиров Шамов
0887/035 151

 

Адрес: с. Гърмен, ул. "Първа" №63
Телефон: +359 7523/2138
E-mail: