ТПК "Единство"

Благоевград

ТПК "Единство" - тази кооперация има богата гама от услуги, които предлага на населението от града.
Сарачи, поправки на чанти и обувки, туристически услуги, ксерокс и машинописни услуги. Част от дейностите са в Битовия комбинат в Благоевград - срещу съда, на ул."Крали Марко"№4, друга част са разпръснати по други ателиета в града.
Наскоро й бе върнато, след продължително съдебно дело, което кооперацията спечели, сградата на бившия сладкарски цех, която тя е строила преди много време.

Председател: Здравка Миленкова Чимева
0887/986 816

 

Адрес: Благоевград, ул."Крали Марко" № 4
Телефон: +359 73/885 049
E-mail: