ТПК "Еделвайс"

Банско

ТПК "Еделвайс" е единствената производителна кооперация в гр.Банско.
Основно произвежда одеяла, ресначи и други ръчно тъкани изделия.
Приема поръчки за изработка на самобитните ръчно тъкани изделия от гр.Банско и региона за нуждите на страната и чужбина.
Разполага с много добра материална база в центъра на Банско, част от която се отдава под наем.

Председател: Димитър Георгиев Скабрин
0899/012 224

 

Адрес: гр. Банско 2770, ул. „България“ №22
Телефон: +359 0749/883 53
E-mail: