ПКИ "Георги Казепов"

Сандански

Фолио от полиетилен

ПКИ "Георги Казепов" - гр. Сандански, е предприятие, което дава работа на хората с увреждания.
Основната му дейност е производство на различни видове опаковки от полиетилен и хартия.
Много добра материална база.

Председател: Красимира Стоянова Анастасова
0885/760 669

 

Адрес: Сандански, ул."Даме Груев" 1
Телефон: +359 746/32 158
E-mail: