Окръжен съюз на трудово производителните кооперации

ЕИК 811135224

Благоевград

Съюзът обединява 19 кооперации от региона и ги подпомага в тяхната дейност

Георги Иванов Башлиев - председател

 

Област: Благоевград, Община: Благоевград

Адрес: гр. Благоевград п.к. 2700, ул. "Т.Александров" № 14
Телефон: +359 73 833 605
Факс: +359 73 833 604
E-mail:
Уеб сайт: www.osnatpk.com