Среща в КЗД

01/06/2022

Среща в КЗД

Среща в КЗД с представители на Националния съюз на ТПК в България

На 31 май 2022 Г. в Комисията за защита от дискриминация се проведе среща с представители на Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България (НС на ТПК) – Божидар Станчев – председател на НС на ТПК, доцент д.н. Владислав Лазаров – зам.-председател на НС на ТПК, проф. Стефан Мичев – директор на Център за професионално обучение към НС на ТПК, Георги Милчев – председател на кооперация "Металургия" – София, член на УС на НС на ТПК.

Гостите бяха обстойно запознати с дейността на Комисията за защита от дискриминация.

Обсъдиха се възможности за съвместни инициативи и дейности, както и за подписване на меморандум за сътрудничество и организиране на обучения.

От страна на Комисията за защита от дискриминация присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, доц.

д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, Сабрие Сапунджиева – член на КЗД, проф. д-р Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД.

Назад