Среща с Висшето училище по телекомуникации и пощи – гр. София

14/06/2022

Среща с Висшето училище по телекомуникации и пощи – гр. София

Днес, 13.06.2022 г. в гр. София, Националният съюз на трудово-производителните кооперации, представляван от председателя Божидар Станчев, с участието на зам. председателя доц. д.н. Владислав Лазаров и директора на Центъра за професионално обучение проф. д-р Стефан Мичев към НС на ТПК проведе среща с Висшето училище по телекомуникации и пощи – гр. София, представлявано от ректора проф. д-р Миглена Темелкова за установяване на дълготрайни договорни отношения между двете институции за постигане на взаимни цели и взаимни интереси. Беше подписан Меморандум за дългосрочно сътрудничество и взаимодействие помежду им в областта на социалната икономика.

Назад