Работна среща в областната администрация на Софийска област

03/08/2022

Работна среща в областната администрация на Софийска област

Работна среща в областната администрация на Софийска област 50 Работна среща в областната администрация на Софийска област 53

На 03.08.2022 г. в Областна администрация на Софийска област  се проведе работна среща между областния управител  Дарина Николаева и представители на Националния съюз на трудово-производителните кооперации  (НС на ТПК) и Градски съюз на ТПК – София, който представлява трудово-производителните кооперации  на територията на град София и Софийска област. Дискутирани бяха актуални социални проблеми на територията на двадесет и двете общини в Областта и възможностите за партньорство с цел насърчаване и развитие на кооперациите  в региона.
Участниците в срещата се съгласиха да обединят усилията си за установяване на дълготрайни договорни отношения между  институциите за постигане на общи цели и  интереси. Беше подписано  споразумение за взаимодействие и дългосрочно сътрудничество помежду им в областта на социалната икономика. Обсъдени бяха възможности за съвместни инициативи и дейности, както и актуални въпроси, касаещи участия в бъдещи Европейски и Регионални форуми и инициативи на НС на ТПК, както и събития, организирани от  Областна администрация на Софийска област.
От страна на Националния съюз на трудово-производителните кооперации участие в срещата взеха г-н Божидар Станчев – председател на НС на ТПК, доцент д.н. Владислав Лазаров – зам.-председател на НС на ТПК и председател на ГС на ТПК-София, Георги Милчев –  член на УС на НС на ТПК и председател на Контролния съвет на ГС на ТПК-София и Георги Митев, член на УС на НС на ТПК и председател на ТПК ”Михаил Дашин”-Самоков.

Назад