В Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“

18/05/2022

В Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“

В Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ 46 В Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ 47

На 18.05.2022 г. в Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“  се проведе среща на Зам.-ректор по научноизследователска, проектна и международна дейност доц. д-р Росица Давидова-Маджарова и Зам.-ректор по учебна дейност и образователни политики доц. д-р Екатерина Люцканова с председателя  на  Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България /НС на ТПК/ г-н Божидар Станчев на която присъстваха и зам.  председателя на НС на ТПК доц. д.н.  Владислав Лазаров,   Директора на ЦПО към НС на ТПК проф. д-р Стефан Мичев и председателя на ТПКИ “Иглика“ гр. Шумен г-жа Галина Миразчийска.

Страните се обединиха около общата цел за подпомагане и подкрепа развитието на българското висше образование, научните изследвания и бизнеса, като двигател за конкурентоспособността и растежа на икономиката, за изграждане на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите, подготвящо студентите, както за професионалната им реализация, така и за изпълнение на социалната и гражданската им роля. Обсъдени бяха актуални въпроси за  участия в бъдещи  Европейски и Регионални форуми и инициативи на НС на ТПК.
Подписан  беше меморандум  за  взаимодействие  и дългосрочно сътрудничество между ректора проф. д.и.н. Георги Велков Колев Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“  и председателя  на  Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България г-н Божидар Станчев.

 

Назад