Божидар Тодоров Станчев – зам. Председател и представляващ НС на ТПК бе избран за член на УС на CECOP

22/06/2021

На 08.06.2021 г. бе проведен конгрес на Европейската конфедерация на производствените кооперации и кооперациите за услуги - CECOP. Конгресът бе проведен неприсъствено в on-line формат поради усложнената епидемична обстановка в Европа.

Непосредствено след откриване на заседанието на конгреса и преди преминаване към деловата работа по дневния ред бе оказана специална почит към починалия на 15.04.2021 г. председател на НС на ТПК Стилиян Скулиев Баласопулов. Бяха припомнени ролята му за развитието на кооперативното движение в България, ползотворната му работа повече от 20 години като член на УС и вицепрезидент на CECOP с акцент популяризирането на европейска кооперативна визия и развитието на социалните кооперации в Европа, бе обърнато внимание, че той стана инициатор за провеждането на „Националното изложение на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания“ през 2002 г., което през 2012 г. прерастна в „Европейски форум за социално предприемачество“ организирани всяка година в България и привличащи кооператори от цяла Европа както и национални и европейски политици с цел ангажирането им с проблемите на социалната и солидарната икономика.

Важна част от работата на конгреса бе провеждането на избор за органи на управление на CECOP. За президент на CECOP за нов мандат бе преизбран Джузепе Герини от Италия. За член на УС на CECOP, който е в състав от 13 души, бе избран българският кандидат Божидар Тодоров Станчев – зам. Председател и представляващ НС на ТПК. Изборът за Б. Станчев за член на УС на CECOP e свидетелство за високото уважение и авторитет, с което се ползва НС на ТПК на европейско ниво, има съществено значение за запазване на мястото на НС на ТПК в международните кооперативни институции и се явява необходимата основа за осъществяването и защитата на интересите на членовете на НС на ТПК на европейско равнище.

Назад