IN MEMORIAM

16/04/2021

IN MEMORIAM

На 15.04.2021 г. след кратко боледуване ни напусна инж. д-р Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации(НС на ТПК).

Името на Стилиян Баласопулов е свързано с цяла епоха в кооперативното движение на България. Неговата трудова дейност в трудово-производителните кооперации (ТПК) започва още през 1978 г. в родния му град Бургас, като председател на ТПК „Металик“. Най-съществен принос за българското кооперативно движение той има в периода 1992 – 2021 г., като председател на НС на ТПК.

Д-р Баласопулов допринася за възстановяването на ТПК след 1990г., отстоявайки ревностно кооперативната кауза. Той поставя в центъра на обществения дебат темата за Социалната икономика в България. По негова инициатива се реализира Национално изложение на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания (2002 – 2012 г.). През 2012 г. – международната година на кооперациите - изложението прераства в Европейски форум за социално предприемачество. За съорганизатори на Европейския форум, д-р Баласопулов привлича Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката, Агенцията за хората с увреждания, национално представителни организации на и за хора с увреждания и др. Партньори на Форума през годините са работодателски, синдикални, неправителствени организации, общини, университети. По негова инициатива се създава уникален „Кооперативен клъстер“, който цели да обедини усилията на ТПК и водещи университети в страната със специализирани кооперации и предприятия за хора с увреждания.

Стилиян Баласопулов владееше английски, немски, руски и гръцки език и участваше активно в национални и европейски кооперативни и др. организации. Той бе дългогодишен вице-президент на СЕКОП – Европейската конфедерация на производствените кооперации и кооперациите за услуги. Д-р Баласопулов бе делегат в Консултативната комисия по индустриални промени CCMI към Европейския икономически и социален комитет. От 2008 г. бе член на българския Икономически и социален съвет, дългогодишен член на Националния съвет за хората с увреждания, член на УС на Българска стопанска камара.

Инж. д-р Стилиян Баласопулов с житейския си път постави солидни основи за развитието на кооперативното движение, социалната икономика, интеграцията на хората с увреждания в България. Поклон пред паметта му!

Назад