Обръщение на президента на МКС по случай 98-ия Международен кооперативен ден

03/07/2020

Обръщение на президента на МКС по случай 98-ия Международен кооперативен ден

Както всички знаем, днес цялото човечество е в разгара на ужасна пандемия, за която плаща много висока цена с човешки животи и с глобални поражения върху икономиката.

Но нека се вгледаме по-внимателно в контекста на случващото се: преживяваме здравна, социална и икономическа криза при изключително уязвими условия поради преобладаващите социални неравенства и дълбокия екологичен дисбаланс, който човешките действия предизвикват на нашата Майка Земя от няколко десетилетия.

В съответствие с Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. ние предупреждавахме, че линейният начин на неограничено производство и потребление ще ни доведе само за десетилетие до точка, от която няма връщане назад.

От 1990 г. глобалните емисии на въглероден диоксид са се увеличили с 50 процента. Днес 800 милиона души са застрашени от силна суша, токсични замърсители на въздуха, покачване на морското равнище и чести и мощни природни бедствия.

Ето защо искам да се възползвам от възможността и на днешния Международен ден на кооперациите да подчертая необходимостта от действия, насочени към опазване на климата ни - цел, която ни призовава да се мобилизираме заедно с нашите общности за изграждане на по-здрава, по-справедлива и обединена икономика.

На тази планета, нашият споделен дом, разполагаме със стотици хиляди примери за това, че има и други начини да се развиваме, и че устойчивото развитие не е утопия. В глобален мащаб кооперативната икономика интегрира повече от един милиард членове и създава заетост за 10 % от работещото население в света. Оборотът на 300-те най-големи кооперации е еквивалентен на брутния вътрешен продукт на шестата по големина икономика в света. Днес, дори и при най-трудните обстоятелства, кооперативното движение прави всичко възможно, за да защити общностите и да им помогне да преодолеят това здравословно, социално и икономическо извънредно положение.

Защитата на нашата планета върви ръка за ръка с нашите колективни усилия в посока никой да не бъде изоставен. Кооперациите са призвани да бъдат главни герои в посрещането на тези предизвикателства, които стават неотложни вследствие на настоящата пандемия, от която страда целият свят.

Въпреки болката и несигурността, които изпитваме в този момент, въпреки личната и колективна трагедия, засягащи повече или по-малко всички нас, бих искал днес да отпразнувам работата на кооперациите по цялата планета.

Всички усилия са важни. Моля ви, не спирайте да се трудите! Продължавайте да работите заедно с вашата общност и заявете силно на света, че ние можем да обърнем неблагоприятните последици от изменението на климата, ако заедно изградим друга икономика, основана на кооперативните ценности и принципи. Все още има време! Нека сега действаме заедно за климата!

Изпращам Ви най-сърдечни пожелания.
Честит Международен Ден на Кооперациите!

Г-н АРИЕЛ ГУАРКО Президент на Международния кооперативен съюз

Назад