Европейските кооперативни съюзи се събраха на Общо годишно събрание на СЕКОП с участието на комисаря на ЕК по заетостта и социалните права Никола Шмит

30/06/2020

Европейските кооперативни съюзи се събраха на Общо годишно събрание на СЕКОП с участието на комисаря на ЕК по заетостта и социалните права Никола Шмит

На 9 юни се проведе Общото събрание на Европейската конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия (СЕКОП), в което българските трудово-производителни кооперации бяха представени от председателя на НС на ТПК Стилиян Баласопулов и от новия експерт по международно сътрудничество към съюза Биляна Накова. В асамблеята взеха участие кооперативни съюзи от Италия, Белгия, Полша, Испания, Португалия, Великобритания, Румъния и други европейски държави.

Тази година събранието беше белязано от събитията, свързани с Ковид-19, и поради това, че в някои държави все още бяха в сила ограниченията за пътуване, то се проведе онлайн под мотото „Времената са трудни, но ние сме по-силни!“

Ярък знак на подкрепа към кооперациите беше участието на Никола Шмит, комисар по въпросите на заетостта и социалните права към Европейската комисия. Той се включи в асамблеята със специално видео обръщение, в което подчерта, че кооперациите са важен субект в Европейския план за действие за социалната икономика, който предстои да се лансира от ЕК за следващия програмен период 2021-2027.

На годишното събрание на СЕКОП бяха обсъдени настоящите и бъдещи цели на организацията, а г-н Баласопулов сподели за предизвикателствата, пред които пандемията е изправила българските ТПК, особено тези на хора с увреждания. Акцент в неговото представяне бяха и навременните действия, които Съюзът е предприел в подкрепа на членовете си. Сред тях бяха предложенията за мерки за преодоляване на социално-икономическите проблеми вследствие на КОВИД-19, които Съюзът изработи и внесе за разглеждане от Съвета за тристранно сътрудничество чрез посредничеството на Българска стопанска камара. Беше подчертан и активният принос на Клъстера към НС на ТПК, който разработи и лансира на пазара чисто нов продукт - защитни маски и облекла. Този продукт осигури на кооперации на хора с увреждания, членки на клъстера, трудова заетост в период, в който връзките с чуждестранните им клиенти бяха силно осуетени заради пандемията.

Г-н Баласопулов ползва случая да отправи към представителите на чуждестранните кооперативни съюзи покана за участие в Европейския форум за социално предприемачество, който по традиция се провежда всяка година в края на месец март в Пловдив, но тази година беше отложен заради пандемията. Деветото издание на форума ще се проведе от 22 до 25 октомври на територията на Международен панаир Пловдив. Ръководството на СЕКОП потвърди, че ще сътрудничи за популяризирането на събитието сред членовете си.

Назад