Пожелахме да ударим рамо на хората с увреждания в трудния икономически момент, като изразим уважение към техния труд

03/06/2020

Пожелахме да ударим рамо на хората с увреждания в трудния икономически момент, като изразим уважение към техния труд

В края на месец май директорката на детска градина „Вълшебен свят“ в с. Владимирово, област Монтана, Валентина Маркова откликна на призива за подкрепа, който трудово-производителните кооперации за хора с увреждания отправиха към държавните институции и бизнеса във връзка с икономическите затруднения, породени от извънредното положение. Обединени от Кооперативния клъстер към Националния съюз на ТПК, специализираните предприятия успяха за изключително кратко време да разработят качествени защитни маски с рециклируеми материали на български производители. Редица частни фирми, министерства и общини вече закупиха от тези маски за служителите си, създавайки синергичен икономически ефект с добавена социална стойност. Детската градина „Вълшебен свят“ е първата образователна институция, която се отзова на призива и подкрепи инициативата. Затова се обърнахме към директорката й с молба да разкаже малко повече по темата.

Г-жо Маркова, бихте ли споделили как разбрахте, че кооперациите на хора с увреждания произвеждат защитни маски?

Получих спецификацията и търговското предложение от РУО на МОН. Те ни препращат всички подобни оферти, а ние избираме към кой доставчик да се насочим.

Какво ви накара да се спрете на маските на Кооперативния клъстер?

Първият критерий определено беше доброто съотношение между цена и качество. Също така пожелахме да подкрепим хората с увреждания в трудния икономически момент, като изразим уважение към техния труд. В такива времена трябва да си помагаме.

Имахте ли вече възможност да изпробвате маските?

Да. От 27 май градината отново е отворена за децата. Първият ден доведоха само някои от тях, но очакваме броят им постепенно да се увеличи. В нашия край през лятото повечето родители са ангажирани със сезонна работа и имат нужда някой да им помага с грижата за децата. Затова предвиждаме да ги подкрепим, като работим през цялото лято. Снабдихме се с всички необходими предпазни средства – маски, шлемове и дезинфектанти. Вече ги ползват както педагозите по време на занимания, така и медицинският и помощният персонал. Първият ден имахме известни притеснения дали децата няма да се стреснат, като ги посрещнем с маски, но реагираха доста спокойно.

Подкрепяли ли сте и други социални каузи?

Ние работим на територията на малка община, но винаги има с какво да се подкрепяме. Организирали сме изяви на децата в местните пенсионерски клубове и старчески домове, така че да радваме възрастните ни хора.

Интервюто взе Крум Георгиев

Снимката е от сайта на ДГ „Вълшебен свят“ в с. Владимирово, област Монтана

Назад