Министерството на околната среда и водите подкрепи кооперациите на хора с увреждания с покупка на маски за служителите си

20/05/2020

Министерството на околната среда и водите подкрепи кооперациите на хора с увреждания с покупка на маски за служителите си

Във връзка с извънредното положение МОСВ призова още в средата на месец март гражданите да подават заявленията и сигналите си по пощата или в интернет чрез Портала за електронни услуги и Системата за сигурно електронно връчване. Институцията все пак продължи да приема документи и лично, в Центъра за административно обслужване. Макар и подложени на ограничен контакт с външни лица, служителите на министерството се нуждаят от лични предпазни средства с добра степен на защита. Затова МОСВ се довери на продукцията на Кооперативния клъстер към НС на ТПК, обединяващ 22 специализирани кооперации за хора с увреждания, като се спря на маската за многократна употреба MH002. Бидейки 100% памук, хидрофобираната маска осигурява добра дишаемост и комфорт в условията на дълъг работен ден.

Все повече държавни институции, сред които министерства, изпълнителни агенции и общини, се обръщат за доставка на лични предпазни средства за служителите си към специализирани предприятия на хора с увреждания. Едновременно с грижата, която оказват за здравето на персонала си, те осигуряват работа и възможност за достоен източник на доходи на представители на една от най-уязвимите групи в обществото.

Назад