АЕЦ Козлодуй подкрепи кооперациите на хора с увреждания, като закупи от тях 1000 бр. защитни маски за служителите си

30/04/2020

АЕЦ Козлодуй подкрепи кооперациите на хора с увреждания, като закупи от тях 1000 бр. защитни маски за служителите си

Макар и в намален състав заради извънредното положение, работещите в «АЕЦ Козлодуй» ЕАД продължават да извършват ежедневните си задължения на място, за което се нуждаят от висококачествени средства за защита. Затова се спират на лицева маска с повишена защита, водоотблъскваща и с много добра дишаемост. Маската е разработена от трудово-производителни кооперации на хора с увреждания (ТПКИ) специално за продължителна работа в климатизирани помещения и при интензивни ежедневни контакти с външни лица. Качествата на продукта са тествани от Централната изпитвателна лабораторията за тилови имущества към Министерство на отбраната.

Освен заради качествата на маските, основният производител на електроенергия в България предпочете за свой доставчик специализираните кооперации на хора с увреждания, за да съчетае грижата за служителите си с подкрепа за хората с увреждания, много от които се озоваха без работа и източник на доходи заради кризата с КОВИД-19. «Благодарим на АЕЦ Козлодуй и на българския бизнес като цяло за протегнатата ръка. Констатирам с гордост, че дори в този труден момент, повечето ни членове предпочитат при възможност да продължат да работят и да изкарват сами прехраната си, вместо да отидат в бюрата по труда» сподели Стилиян Баласопулов, председател на НС на ТПК. «Това е силният дух, който е отличавал българските кооперации през над 100-годишното им съществуване, и им е помагал да запазят бизнеса и служителите си през различни тежки периоди за обществото» допълни той. Допълнителен стимул за институциите и бизнеса да предпочитат защитните маски на ТПКИ е, че те са изцяло произведени с материали от български текстилни предприятия – форма на синергична подкрепа, която местните производители и държавата оказват един на друг с грижа и за най-уязвмите групи в обществото.

Назад