Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи предложенията на НС на ТПК за подпомагане на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

14/04/2020

Вчера на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество се обсъждаха допълнения и изменения на ПМС 55/30.03.2020 г. с цел постигане на по-категорични резултати от мерките за преодоляване на социално-икономическите проблеми, възникнали вследствие на пандемията с КОВИД-19.

По време на заседанието съветът разгледа и внесеното със съдействието на Българска стопанска камара официално становище на НС на ТПК, съдържащо предложения за конкретни мерки за подпомагане на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, които имат главна роля за осигуряване на трудова заетост и социална интеграция на хората с увреждания в страната. Предложенията бяха одобрени от останалите участници в съвета. Следва съюзът да ги изпрати в официално писмо до МТСП и МС да ги включи като допълнения към постановлението.

Вземайки предвид актуалното състояние на фиска, съюзът предлага дългосрочни и трайни решения като данъчни и осигурителни облекчения, както и подсигуряване на работа чрез насочване на държавните и общински поръчки за производство на средства за лична защита срещу пандемията към специализираните предприятия на хора с увреждания. Пълния текст на становището можете да прочетете тук.

Междувременно трудово-производителните кооперации на хора с увреждания (ТПКИ) продължават да подобряват качествата на произвежданите от тях предпазни маски, предлагайки на пазара маска с хидрoфобно (водонепропускливо) покритие, осигуряващо висока степен на защита на много достъпна цена. На път са да предложат и собствен модел защитен гащеризон, подходящ за работници в заводи, търговски обекти, служители на предприятия за социални услуги и други. За доставката на материали ТПКИ продължават да се обръщат към доказани с качеството на платовете си български производители, като по този начин на свой ред подкрепят местното производство.

Назад