Кооперациите, членуващи в НС на ТПК предлагат защитни маски и облекла на българската държава и бизнеса

01/04/2020

Националният съюз на трудово-производителните кооперации подкрепя действията на българското общество за преодоляване негативното въздействие, което оказва пандемията с Covid-19. Сега повече от всякога се нуждаем от солидарност и взаимна подкрепа. Това е ангажимент на цялото общество, на всеки от нас.

В условия на затруднено фукнциониране на икономическите оператори, затруднено осигуряване на доходи на работещите и повишаване на потребностите от социални плащания (в т.ч. за обслужване на най-уязвимата група на обществото – хората с увреждания), съюзът счита, че от съществено значение при предприемането на мерки от страна на Фиска следва да бъде прилагането на холистичен подход към проблемите и търсенето на синергични устойчиви решения за тях.Такива решения считаме, че са стимулирането на българското производство на материали, едновременно с насърчаването на потреблението на произведените продукти на вътрешния пазар.

В тази връзка, още на 10.03.2020г. съюзът бе една от първите организации в страната, предоставили информация за възможния капацитет за производство на защитни облекла и маски, в отговор на запитване от Министерство на икономиката, чрез Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия. В следващите дни НС на ТПК изрази своята конкретна готовност за подкрепа в усилията на българската държава за осигуряване на предпазни средства с писма до Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и др. Информирани бяха и всички големи общини в страната, с които съюзът има сключени споразумения за сътрудничество.

Към момента 17 трудово-производителни шивашки кооперации на хора с увреждания от София, Варна, Бургас, Плевен, Благоевград, Шумен и други градове произвеждат висококачествени защитни полумаски за лице, за да задоволят нарастващите потребности на пазара, като закупуват материали само от български текстилни производители.

НС на ТПК се обръща към държавните институции, общинските и частни предприятия да подкрепят производството на ТПК на хора с увреждания като реално синергично решение, което едновременно ще им осигури необходимите средства за лична защита, ще стимулира местното производство на материали и без допълнително субсидиране ще осигури доход за социално уязвимите хора.

Информация относно спецификацията на защитните маски и контакти за поръчка могат да се намерят на сайта на учредения към НС на ТПК Кооперативен клъстер, който организира производството и доставките за цялата страна.

cluster.coop/bg/новини/

Назад