НС на ТПК е признат за представителна организация в НСИХУ

04/06/2018

С решение 352 от 25 май 2018 г. Министерски съвет на Р.България признава НС на ТПК за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания /НСИХУ/.

В Правилника за устройството и дейността на НСИХУ са заложени критерии за представителност на национално равнище на организаиите на и за хора с увреждания. Процедурата се подновява на всеки три години.

Назад