Награда за НС на ТПК

26/01/2018

Наградата беше връчена на официална церемония в сградата на Европейския парламент в присъствието на официални представители на европейските институции и межданородни неправителствени организации. Присъстваха министърът на труда и социалната политика, както и български евродепутати.

Solidar е европейска мрежа от организации на гражданското общество, които работят за постигане на социална справедливост в Европа и по света. В нея членуват 60 национални организации от 27 страни, 22 от които са държави от ЕС.

Награзата е присъдена от жури, съставено от членове на Европейския парламент, синдикати и представители на гражданското общество, като предложението е направено от Европейския парламент.

Оценени са усилита и дейността на НС на ТПК за търсене възможности и средства в подкрепа на дейността на социалните предприятия и кооперации, в които работят хора с увреждания, включващи не на последно място организирането и провеждането на Европейския форум в Пловдив всяка година.

Назад