Конференция по социално предприемачество

08/01/2018

На 16 и 17.04.2018 г. в рамките на балгарското председателство на ЕС МТСП организира провеждането на конференция на тема "Социалната икономика - за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС"

Назад