Публикуван е Списък на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП

Назад