Общо събрание на CECOP в Рим

01/07/2024

Общо събрание на CECOP в Рим
На 25.06.2024 г. в Рим, на заседание на Общото събрание  на Европейската конфедерация на производствените кооперации и кооперациите за услуги - CECOP за член на УС бе избран Председателят на  НС на ТПК доц. д.н. Владислав Лазаров. Изборът му e свидетелство за авторитета, с който се ползва Съюзът и  потвърждава  отстояването на интересите на членовете на организацията на европейско равнище. 

  //https://www.facebook.com/CecopCicopaEurope/posts/pfbid02mVoKikzAdRwTU9rvm8S2CvSCZQkJYEBrm6xCC595KNmnTymF9wjM8yxqT3WF4wHsl
 

Назад