Меморандум за сътрудничество

02/04/2024

Меморандум за сътрудничество

Меморандум за сътрудничество 140 Меморандум за сътрудничество 141 Меморандум за сътрудничество 142 Меморандум за сътрудничество 143

На 28 март 2024 г. в гр. София се сключи Меморандум за сътрудничество между Комисията за защита на личните данни и Националния съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК) на Република България. Документът бе подписан от ръководителите на двата органа – Венцислав Караджов, председател на КЗЛД и доц. д.н. Владислав Лазаров, председател на НС на ТПК.
С подписването на Меморандума двете страни се ангажират да защитават взаимните си интереси по него и да гарантират добросъвестно и цялостно изпълнението на договореностите, както и на конкретни договори за партньорство, сключени въз основа на това споразумение.

Назад