Меморандум за сътрудничество

27/03/2024

Меморандум за сътрудничество

Меморандум за сътрудничество 136 Меморандум за сътрудничество 137 Меморандум за сътрудничество 138 Меморандум за сътрудничество 139

На 5 март 2024 г. беше сключен меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България (НС на ТПК).
Меморандумът беше подписан от доц. д-р Ана Джумалиева – председател на  КЗД, и доц. д. н. Владислав Лазаров – председател на НС на ТПК.
Със сключения меморандум страните ангажират потенциала си за разпространение на идеи, инициативи и практики със социална и хуманна насоченост. 
Обсъдени бяха бъдещи контакти за обмен на експертен опит, изготвяне на подходящи форми за насърчаване на превенцията и недискриминацията, равенството и равните възможности. 
От страна на Комисията за защита от дискриминация на събитието присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, проф. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, и инж. Сабрие Сапунджиева – член на КЗД.
От страна на НС на ТПК присъстваха доц. д. н. Владислав Лазаров – председател на НС на ТПК, проф. д-р Стефан Мичев – директор на ЦПО към НС, Божидар Станчев – съветник на председателя на НС, Георги Милчев – член на УС на НС, и инж. Димитринка Димитрова – член на УС на НС.

Назад