ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ И НАЦИОНАЛНИЯТ СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

16/02/2024

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ И НАЦИОНАЛНИЯТ СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ И НАЦИОНАЛНИЯТ СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 130 ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ И НАЦИОНАЛНИЯТ СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 127 ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ И НАЦИОНАЛНИЯТ СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 128

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Националният съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК) сключиха меморандум за взаимодействие и сътрудничество. Той бе подписан днес от ректора на университета проф. д-р Николай Марин и председателя на НС на ТПК доц. д.н. Владислав Лазаров.
В рамките на споразумението двете страни ще си сътрудничат в областта на научно-приложните изследвания, включително в подготовката на докторанти, научни публикации, организирането на научно-практически форуми. Обсъдени бяха и актуални въпроси, свързани със съвместни участия в разработването на проекти, както и провеждането на стажове и учебни практики на студентите в кооперациите от системата на НС на ТПК.

Назад