XV-ти Редовен Конгрес на НС на ТПК

23/11/2023

XV-ти Редовен Конгрес на НС на ТПК

XV-ти Редовен Конгрес на НС на ТПК 114 XV-ти Редовен Конгрес на НС на ТПК 115 XV-ти Редовен Конгрес на НС на ТПК 116 XV-ти Редовен Конгрес на НС на ТПК 117 XV-ти Редовен Конгрес на НС на ТПК 118 XV-ти Редовен Конгрес на НС на ТПК 119

Проведе се XV-ти Редовен Конгрес на НС на ТПК
Общото събрание избра ръководните органи на Съюза за следващите четири години
На 16 ноември 2023 г., четвъртък, в НВПЦ „Жеравна“, гр.Банкя се проведе XV-то Редовно Общо събрание на НС на ТПК. В работата му участие взеха 113 пълномощници от цялата страна, представляващи 99 кооперации и 14 кооперативни съюза. Събранието отчете дейността на НС на ТПК в периода 2019 – 2022 г. и очерта приоритетите на развитие пред системата.
Пълномощниците избраха единодушно доц. д.н. Владислав Лазаров за председател на НС на ТПК с мандат 2023-2027г., нов Управителен и Контролен съвет.За председател на Контролния съвет беше избрана г-жа Диана Гочева
Официални гости на Конгреса бяха г-жа Илияна Йотова-вицепрезидент на Република България, г-н Георги Първанов – президент на Република България 2002 – 2012 г., г-н Иван Таков – председател на БСП- София, г-н Иван Пешев – зам. Председател на БСП-София, проф. д-р Георги Йорданов – изпълнителен директор на Агенция за хора с увреждания, г-н Калоян Паргов – председател на СИНПИ, г-жа Нина Найденова – главен секретар на ВУТП, Н.Пр. Алфонсо Атанасов – извънреден и пълномощен посланик на Аржентина, Н.Пр.Лхагвасурен Саянаа - извънреден и пълномощен посланик на Монголия, Н.Пр.Мариета Гарсия Хордан - извънреден и пълномощен посланик на Куба. 
Чрез видеообръщение приветствията си поднесоха г-н Джузепе Гуерини -  президент на СЕКОП –Европейската конфедерация на производствените и кооперации за услуги, г-н Петър Витанов – водач на делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.
Поздравителни адреси бяха получени от д-р Иванка Шалапатова-Министър на труда и социалната политика на Република България, г-жа Зорница Русинова – Председател на Икономически и социален съвет, проф. д-р Димитър Димитров – Ректор на УНСС, проф. д-р Меглена Темелкова – Ректор на ВУТП, г-н Божидар Патинов – пълномощен министър на Службата по търговско-икономически въпроси в Посолство на Република България в Белгия, д-р Тодор Кънчевски – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, с вторична акредитация в Ямайка и Доминиканска Република, доц. д-р Ана Джумалиева – Председател на Комисия за защита от дискриминация, г-н Венцислав Караджов – председател на Комисията за защита на личните данни КЗЛД, г-н Ивайло Спиридонов – Заместник-председател на Държавна агенция „Архиви“, кметове на общини и други НПО.
 

Назад