Единадесети европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика

08/10/2023

Единадесети европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика

Единадесети европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика 113

ЕДИНАДЕСЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА СУБЕКТИТЕ НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА се проведе от 05 до 08 октомври в НДК. Събитието се организира от Националния съюз на трудово-производителните кооперации и Министерството на труда и социалната политика.
В неговата програма бяха включени: изложение на предприятия и кооперации, кръгла маса на високо равнище на тема: „Държавата в подкрепа на социалната и солидарна икономика“ и научно-практическа конференция на тема „Съвременни измерения на социалната и солидарна икономика“.
По време на изложението се организира модно ревю, на което се демонстрираха предоставени от кооперациите и социалните предприятия модели и колекции облекла.
Изложените стоки са произведени от хора с увреждания. Получените средства от продажбите, ще подпомогнат дейността на социалните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Назад