Делова среща с представители на Република Монголия

20/09/2023

Делова среща с представители на Република Монголия
На 19.09.2023 г., като продължение на установени двустранни отношения, в офиса на Националния съюз нa трудово-производителните кооперации/ НС на ТПК / се състоя делова визита на Нейно превъзходителство г-жа Лхагвасурен Саянаа, извънреден и пълномощен посланик на Република Монголия в България. Проведените разговори очертаха потенциалните сфери на взаимодействие и сътрудничеството в областта на социалната и солидарна икономика, както и възможностите за обмяна на опит и добри практики.
От страна на НС на ТПК участие в срещата взеха г-н Божидар Станчев - председател на НС на ТПК, доц. д.н. Владислав Лазаров - заместник-председател, проф. д-р Стефан Мичев - директор на ЦПО. Заместник председателят на ТПК „Д. Благоев“ София - г-жа Диана Гочева презентира възможностите на кооперативно предприятие „ДИБИКО“.

Назад