Среща с ръководството на Министерството на труда и социалната политика

15/08/2023

Среща с ръководството на Министерството на труда и социалната политика
На 15.08.2023 г. в Министерството на труда и социалната политика се проведе делова среща на Министър Иванка Шалапатова и зам. Министър Гинка Машова-Станчева с ръководството на НС на ТПК - г-н Божидар Станчев – Председател, доцент д.н. Владислав Лазаров – зам.-Председател и проф. д-р Стефан Мичев - директор на ЦПО. 
Министър Шалапатова формулира приоритетите и визията на политическия кабинет на Министерството. От своя страна г-н Станчев запозна домакините със състоянието на системата и съпътстващите я нужди, както и инициативите на организацията, в това число и подготовката за Единадесетия форум на субектите на социалната и солидарна икономика. Обсъдени бяха въпроси, касаещи социалната икономика, политиката за хора с увреждания, насоки за развитие на партньорството между МТСП и НС на ТПК.

Назад