Подписан меморандум

09/05/2023

Подписан меморандум

Подписан меморандум 102

         На 09.05.2023 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет/ХТМУ/ в София,  от проф. д-р Сеня Терзиева-Желязкова-ректор на ХТМУ и г-н Божидар Станчев-председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации /НС на ТПК/ беше подписан меморандум за взаимодействие и дългосрочно сътрудничество .  Обсъдени бяха и актуални въпроси за съвместни участия в бъдещи форуми и инициативи на НС на ТПК и ХТМУ.
         В събитието участваха проф. д-р Емил Михайлов, декан на Факултета по металургия и металознание/ФММ/, доц. д.н. Владислав Лазаров, зам. председател на НС на ТПК, определени за координатори относно подписания меморандум за страните, проф. д-р Стефан Мичев, директор на ЦПО към НС на ТПК и г-н Георги Милчев, член на УС на НС на ТПК и председател на кооперация „Металургия“.

Назад