"Учи се и търси"

10/03/2023

"Учи се и търси"

"Учи се и търси" 100

Среща на ръководствата на НС на ТПК и ОС на ТПК-Варна с Ректора на Варненски свободен университет проф. д-р Петър Христов.
На 9.03.2023г.в гр. Варна се проведе среща между ръководството на Националния съюз на трудово-производителните кооперации в лицето на председателя Божидар Станчев и зам. председателя  доц. д.н. Владислав Лазаров, председателя на ОС на ТПК-Варна-г-жа Йовка Гайкова и главния юрисконсулт на НС на ТПК-г-жа Лиляна Велева, с Ректора на Варненски свободен университет проф. д-р Петър Христов.
Страните изразиха готовност за установяване на дълготрайни договорни отношения  за постигане на взаимни цели и интереси и участие в съвместни инициативи.

Назад