Учредяване на Регионален съюз на Трудово производителните кооперации

09/03/2023

Учредяване на Регионален съюз на Трудово производителните кооперации

Учредяване на Регионален съюз на Трудово производителните кооперации 101


      На 8-ми март 2023 год. в град Силистра бе проведено Общо събрание с активното съдействие на Националния съюз на ТПК с цел учредяване на регионална структура. В нея ще бъдат обединени 8 кооперации от 5 области, включващи градовете: Русе, Разград, Шумен, Търговище и Силистра, който е и новоизбрания център на североизточния район. Идеята е да се работи съвместно  в областта на социалното предприемачество за солидарна икономика и кооперативно дело в регионите. 
      Досегашното седалище на РС на ТПК за тези пет области се намираше в Русе. От страна на Националния съюз на ТПК на събранието присъстваха неговият председател Божидар Станчев, заместник председател доц. д.н. Владислав Лазаров и главен юрисконсулт Лиляна Велева. Присъстваха още досегашният дългогодишен председател на РС на ТПК Русе Стефан Гатев, както и председатели на други кооперации от североизточна България. Домакин на събитието бе инж. Веселин Дечев, председател на ПК Метал - Силистра.
      За председател на РС на ТПК  бе избран инж. Веселин Дечев.
      На срещата присъства и инж. Тихомир Борачев, за да представи партньорската  позиция на Община Силистра. През годините са възлагани редица поръчки към производителната кооперация, с  което се  затвърждава доброто сътрудничество.  Божидар Станчев - председател на НС на ТПК подчерта икономическата ангажираност на кооперациите като сериозен дял от пазара на труда и производителността. Той благодари на кмета на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов, и на неговия екип за участието в X –тия Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика в Пловдив 2022г. ПК „Метал“ беше единствената кооперация от Силистра,  която взе участие на форума.

Назад