Делова среща на доц. д.н. Владислав Лазаров, заместник-председател на НС на ТПК с арх. Перла Росалес, Генерален директор на Службата на Историка на град Хавана и д-р Тодор Кънчевски, посланик на Р.България в Куба

11/01/2023

Делова среща на доц. д.н. Владислав Лазаров, заместник-председател на НС на ТПК с арх. Перла Росалес, Генерален директор на Службата на Историка на град Хавана и д-р Тодор Кънчевски, посланик на Р.България в Куба
Ползотворна среща с арх. Перла Росалес, Генерален директор на Службата на Историка на град Хавана и д-р Тодор Кънчевски, посланик на Р.България в Куба, на която бяха обсъдени идеи за бъдещо сътрудничество от взаимен интерес и конкретни предложения с доц. д.н. Владислав Лазаров, заместник-председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации.

Срещата е още един щрих от съвместната работа между Службата на историка на Хавана и Посолството на Република България, които продължават да работят заедно за укрепване на сътрудничеството си и през 2023 г.

Назад