НС на ТПК връчи почетен знак на ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград – проф. д-р Борислав Юруков

20/12/2022

НС на ТПК връчи почетен знак на ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград – проф. д-р Борислав Юруков
На 20.12.2022, делегация на Националния съюз на трудово-производителните кооперации /НС на ТПК/, представлявана от председателя - Божидар Станчев,  заместник-председателя - доц. д.н. Владислав Лазаров, Георги Милчев - член на УС на НС на ТПК, Илия Петров - член на Контролния съвет към НС на ТПК и Георги Башлиев - председател на ОС на ТПК Благоевград, бе на делово посещение в Ректората на Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Обсъдени бяха въпроси, свързани с развитие на установеното ползотворно партньорство и организиране на съвместни инициативи в областта на социалната и солидарна икономика.

От години НС на ТПК работи успешно с Факултета по изкуствата при Югозападния университет, а целта, която си поставят ръководителите на двете институции, е сътрудничеството помежду им да се разшири и ангажира с идеите си по-широка аудитория. 

На финала на срещата – като признание и знак на уважение към усилията и работата на университета с фокус върху интердисциплинарните взаимодействия и утвърждаване ценностите на социалната и солидарна икономика, председателят на НС на ТПК – г-н Божидар Станчев, връчи почетен знак на ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - проф. д-р Борислав Юруков.

Назад