В сградата на Президентството на Република България се проведе среща на Вицепрезидента г-жа Илияна Йотова с Ръководството на НС на ТПК

16/12/2022

В сградата на Президентството на Република България се проведе среща на Вицепрезидента г-жа Илияна Йотова с Ръководството на НС на ТПК
На 16.12.2022 г. в сградата на Президентството на Република България се проведе среща на Вицепрезидента г-жа Илияна Йотова с Ръководството на Националния съюз на трудово-производителните кооперации в лицето на Председателя - г-н Божидар Станчев и Заместник председателя доц. д. н. Владислав Лазаров. Вицепрезидентът изтъкна  добрата воля на Президентската институция за насърчаване и развитие на  трудово-производителните кооперации и  градивните инициативи на Съюза, отнасящи се до специфичната област на социалната и солидарна икономика и кооперативното дело. Ръководството на НС на ТПК изказа благодарност за традиционната ангажираност на институцията за създаване на по-благоприятни условия за функционирането и просперитета на кооперациите.

Назад