Официално откриване на традиционната за УниБИТ ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“

01/11/2022

Официално откриване на традиционната за УниБИТ ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“

Официално откриване на традиционната за УниБИТ ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“ 65 Официално откриване на традиционната за УниБИТ ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“ 66 Официално откриване на традиционната за УниБИТ ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“ 67 Официално откриване на традиционната за УниБИТ ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“ 73 Официално откриване на традиционната за УниБИТ ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“ 74

На 01.11.2022г. в Национална библиотека „Кирил и Методий“  делегация от НС на ТПК представлявана от председателя г-н Божидар Станчев, зам. председателя доц. д.н. Владислав Лазаров и проф. Стефан Мичев – директор на ЦПО към НС на ТПК (последните двама и  като преподаватели в УниБИТ) взе участие в официалното откриване традиционната за Университета по библиотекознание и информационни технологии(УниБИТ) ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“.
Откриването бе предшествано от връчване на Националната награда за принос в образованието и науката на името на акад. Благовест Сендов в сферата на средното и висшето образование. На събитието като официални гости присъстваха: проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката, г-н Иван Гешев – главен прокурор на Републиката, Президентът Георги Първанов (2002 – 2012), доц. Красимира Александрова – директор на НБКМ, г-н Дончо Барбалов – зам.-кмет на град София, Тивериополския епископ Тихон, проф. Владо Бучковски – министър-председател на Република Македония (2004 – 2006), акад. Кирил Боянов, акад. Петър Кендеров, проф. Мариела Модева – зам. министър на туризма, г-н Христо Григоров – председател на БЧК, г-жа Валерия Велева, г-н Борислав Сарафов – директор на НСС, проф. Даниел Вълчев, д-р Анжела Димчева – Генерален секретар на Съюза на българските писатели, много студенти и университетски преподаватели от УниБИТ, УНСС, Софийския университет и ВУЗФ.

Назад