Официално откриване на традиционната за УниБИТ ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“

01/11/2022

Официално откриване на традиционната за УниБИТ ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“

Официално откриване на традиционната за УниБИТ ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“ 65 Официално откриване на традиционната за УниБИТ ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“ 66 Официално откриване на традиционната за УниБИТ ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“ 67 Официално откриване на традиционната за УниБИТ ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“ 73 Официално откриване на традиционната за УниБИТ ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“ 74

На 01.11.2022г. в НБКМ делегация от НС на ТПК представлявана от председателя г-н Божидар Станчев, зам. председателя доц. д.н. Владислав Лазаров, проф. Стефан Мичев – директор на ЦПО към НС на ТПК (последните двама и като преподаватели в УниБИТ) и Иван Николков – председател на КС на НС на ТПК взе участие в официалното откриване традиционната за Университета по библиотекознание и информационни технологии(УниБИТ) ХХ-та Национална научна конференция с международно участие -„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“.

Откриването бе предшествано от връчване на Националната награда за принос в образованието и науката на името на акад. Благовест Сендов в сферата на средното и висшето образование.

На събитието присъстваха: г-н Александър Пенов – Министър на МОН, г-н Иван Гешев – главен прокурор на Р България, г-н Георги Първанов – президент на Р България – 2002 – 2012 г., проф. Мариела Модева – зам. министър на туризма, акад. Пламен Кендеров и др.

Назад