Българо-Корейски форум на тема: „ Дигиталният свят – перспективи за партньорство и примерът на Република Корея“

31/10/2022

Българо-Корейски форум на тема: „ Дигиталният свят – перспективи за партньорство и примерът на Република Корея“

Българо-Корейски форум на тема: „ Дигиталният свят – перспективи за партньорство и примерът на Република Корея“ 68 Българо-Корейски форум на тема: „ Дигиталният свят – перспективи за партньорство и примерът на Република Корея“ 69 Българо-Корейски форум на тема: „ Дигиталният свят – перспективи за партньорство и примерът на Република Корея“ 70 Българо-Корейски форум на тема: „ Дигиталният свят – перспективи за партньорство и примерът на Република Корея“ 71

На 31.10.2022 г. по покана на Ректора на Висшето училище по телекомуникация и пощи проф. д-р Миглена Темелкова в Българо-Корейски форум на тема: „ Дигиталният свят – перспективи за партньорство и примерът на Република Корея“ участие взеха: председателят на НС на ТПК - г-н Божидар Станчев, зам. председателят на НС на ТПК - доц. д.н. Владислав Лазаров и проф. Стефан Мичев – директор на ЦПО към НС на ТПК. Присъстваха и Н.П. Ли Хо-шик – посланик на Република Корея и Юсон Хуанг – директор на Корейска агенция за насърчаване на търговията и инвестициите/КОТОРА/, д- р Антоанета Барес – изпълнителен директор на Национална компания индустриални зони, проф. д-р Владя Борисова – председател на Патентното ведомство на Р България и др.

На срещата се обмениха мнения и опит на бизнеса, академичните среди и неправителствените организации и се очертаха възможностите за партньорство между академични, научни и бизнес структури от Република Корея и Република България в областта на дигиталните технологии, както и практиките по прилагане на опита на Република Корея в дигиталната трансформация.

Назад