ТПК "Прогрес"

Ветрино

Производство на трикотажни изделия и селскостопанска продукция.

Председател: Веселин Мирчев Миланов
0888/951 229
0882/655 854

 

Адрес: Ветрино, ул."Витоша" № 34
Телефон: +359 5142/2305
E-mail: