ТПКИ "Виктория"

София

Председател: Ваня Стоянова Янева
0888/902 363

 

Адрес: София, бул. "Черни връх" № 47
Телефон: +359 2/868 024
+359 2/8621 127
E-mail: