Регионален съюз на трудово - производителните кооперации - Русе

ЕИК117088721

Русе

Председател: Стефан Петров Гатев

 

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Русе, Община: Русе

Адрес: гр. Русе, п.к. 7000, ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК № 4, ет. 2
Телефон: +359 82 835 095