ТПСК "Освобождение-45"

Плевен

Кооперацията е основана през 1945 година. Предмет на дейност -производство и търговия с хляб и хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия.

През 1972 год. ТПСК е одържавена и обединена с Хлебозавода в гр. Плевен. През 1994 год кооперацията е възстановена и през 1996 год. започва отново производство на хляб и сладкарски изделия. Подновеното производство е в примитивни производствени условия с персонал от 5-6 души и символични обеми. От 1997 год. до 2007 год. ТПСК последователно и ежегодно увеличава обемите и асортимента на производството си. Сега, работейки в състав от 30 души, кооперацията вече има 500 х.лв. обем.
Важна роля за интензивното развитие на кооперацията оказват и средствата, които тя получи през 2006 и 2007 год. от проекти по Фар, ОП "Конкурентноспособност" и ОП "Енергийна ефективност". По проекти от тези програми кооперацията е получила досега финансова помощ в размер на около 150.х.лв.
В момента кооперацията работи по договор с АНМСП към МИЕ за реализация на проект за въвеждане на ISO и оборудване на собствена лаборатория. И тук финансирането ще бъде над 50 х. лв.
С помощта на консултански екип от УНСС сега се подготвя нов проект за технологично обновяване по ОП"Конкорентноспособност" за модернизация на съществуващи производства и за въвеждане на нови производства в общ размер до 500 х. лв., от която сума 65% ще бъде субсидия от Еврофонда.
В периода 2006 - 2008 г. в кооперацията са инвестирани средства за въвеждане на НАССР, за промяна на технологични потоци, за подобряване на производствените и битови условия, за смяна на дограма и изолации на покрива, фасади и обща еститизация в общ размер за над 500 х. лв., от които външна финансова помощ 150 х. лв. През 2007 -2008 г. ТПСК отделя и инвестира повече от 20 х. лв за повишаване на квалификацията на кадрите. Около 50% от тези средства са от договори с Бюрото по труда по закона за насърчаване на заетостта.

В момента ТПСК е най- големият комплексен производител на хляб и хлебни изделия, на сладкарски и захарни изделия в Плевен и областта и етапът на нейното оцеляване е приключен. Сега задачата е модернизация и ускорено развитие.

Председател: Пенчо Стойчев Карагьозов

 

Адрес: Плевен, ул. "Гренадерска" № 93А
Телефон: +359 888/755 827
E-mail: