ТПК "Персийски килим"

Панагюрище

Председател: Кръстьо Георгиев Шишков

 

Адрес: Панагюрище, ул. "Д-р Мачев" № 4
Телефон: +359 887/314 488
E-mail: