ПК "Балкан"

Трявна

Председател: Пламен Иванов Цанев
0899/172 225

 

Адрес: Трявна, ул. "Ан.Кънчев" № 152
Телефон: +359 677/62 504, +359 677/62 035
E-mail: