Минна компания „Горубсо – Кърджали“ АД изрази задоволство от качеството на защитните маски на Кооперативния клъстер и поръча нова, по-голяма партида от маски с висока степен на защита за служителите си

14/05/2020

Минна компания „Горубсо – Кърджали“ АД изрази задоволство от качеството на защитните маски на Кооперативния клъстер и поръча нова, по-голяма партида от маски с висока степен на защита за служителите си

В края на март т.г. компанията за добив и преработка на златосъдържащи руди „Горубсо - Кърджали“ АД се обърна към Кооперативния клъстер към НС на ТПК за доставка на защитни маски за служителите на компанията. Маските бяха произведени от ТПК „Димитър Благоев“ – София и специализираното предприятие за хора с увреждания към кооперацията „Дибико“ ЕООД, които са членове на клъстера. От компанията споделиха, че са разбрали за тази възможността да подкрепят специализираните предприятия на хора с увреждания от публикация на Българска стопанска камара, която спомага за поощряване на сътрудничеството между индустриалния капитал и социалния бизнес.

Месец и половина по-късно „Горубсо - Кърджали“ АД изпрати до клъстера имейл, в който изрази задоволството си от качеството на закупения продукт и направи нова заявка за по-голямо количество. Втората поръчка е за производството на новия модел хидрофобни маски с повишена защита, който клъстерът специално разработи като решение за служители с интензивни контакти с клиенти и за такива, извършващи продължителен работен процес в климатизирана среда. Повишената защита и добрата дишаемост, който този модел осигурява, го правят подходящ за служителите на компанията предвид естеството на работата им и желанието на компанията да им осигури безопасност и комфорт на работното място.

Развиващото се сътрудничество между „Горубсо-Кърджали“ АД и Кооперативния клъстер е пример за това как две компании от различни браншове могат да си бъдат взаимно полезни икономически, като същевременно с това спомагат за решаване на социалните проблеми на територията, на която оперират.

/Снимките са от сайта на Горубсо - Кърджали АД/

Назад