Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Международно сътрудничество Международно сътрудничество Международно сътрудничество
Международно сътрудничество

НС на ТПК членува в Международни организации, специализирани международни институти и участва в международни проекти.
-       от 1991 г. e възстановено членството в Международния кооперативен съюз /Internationale Cooperative Alliance/; E-mail: ica@ica.coop; http://www.ica.coop
-       редовен член на Кооперативи Европа office@coopseurope.coop; http://www.coopseurope.coop
-       от 1991 г. - редовен член на Международната организация на производителните кооперации /CICOPA/;E-mail: cicopa@cicopa.coop; http://www.cicopa.coop
-       от 1995 г. - редовен член на Европейския съюз на производителните кооперации /CECOP/; E-mail: cecop@cecop.coop; http://www.cecop.coop
-       поддържа тесни връзки с кооперативните съюзи на страните от Европа, Африка, Америка, Азия;
-       сътрудничество с Международни кооперативни и специализирани институти и организации;
-       активно участие в двустранни и многостранни проекти, включени в програми на Европейския съюз, по линия на ФАР, ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.
 
Главна цел – все по-пълното интегриране в европейските кооперативни структури.

Приоритети - коопериране и създаване на устойчиви партньорства между българските ТПК и сродни европейски структури, с цел обмяна на опит по проблеми, свързани със съвместното икономическо, социално и културно развитие.
 
Стратегически насоки:
1.    Защита интересите на ТПК пред международните организации.
2.    Утвърждаване на НС на ТПК като регионален център за изграждане и развитие на сходни кооперативни структури за страните от Балканския регион.
3.    Изграждането на Международен учебен център за подготовка на кооперативни кадри, съвместно с УНСС, със седалище в София.
4.    Сътрудничество с чуждестранни учебни заведения, с цел организиране обучението на ръководни кооперативни кадри.
5.    Подпомагане развитието на ТПК, чрез набиране информация за международни панаири и изложби, конкурентни пазари.
6.    Подготовка и участие в различните видове мероприятия на международните организации /конгреси, семинари, двустранни срещи/;
7.    Разширяване двустранните връзки с националните кооперативни организации и съюзи от съседните страни, както и от страни с развити кооперативни структури.
8.    Постоянен обмен на информация от взаимен интерес с търговските представителства на чуждите посолства у нас, както и с българските търговски служби в чужбина.
9.    Сътрудничество с френския институт ИКОЗИ чрез участие в програми, финансирани от ЕС по проблеми на хората с увреждания.


Йоана Бановска
младши експерт

Телефон: 02/987 97 00
E-mail: banovska.y@uniontpk.comCreated & Hosting by BIAnet