Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Обществена поръчка за работно облекло
02.01.2018

 
Възложител: БДЖ - Пътнически превози ЕООД
Номер: 01605-2017-0036
Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/profile.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Изработване и доставка на работно и специално работно облекло за персонал на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД през 2017 г.Обществената поръчка е делима на 2/две/обособени позиции,както следва: Обособена позиция №1–„Работно облекло”; Обособена позиция №2–„Студо-и водозащитен костюм/грейка/” Обособена позиция №1„Работно облекло” включва изработването и доставката на следните изделия:работен полугащеризон с яке -сив –4597 бр., работен полугащеризон с яке-син –1320 бр., тениска–оранжева–10812 бр. и тениска–синя–5150 бр. Обособена позиция №2 „Студо - и водозащитен костюм /грейка/” включва изработването и доставката на студо- и водозащитен костюм/грейка/-2428 бр. На основание чл.12, ал.1,т. 1 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/,настоящата обществена поръчка /и двете обособени позиции от нея/е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/02/2018 16:45Created & Hosting by BIAnet