Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Община Лом, ТПКИ „Георгица Карастоянова“ и ломската фондация «Генерация» намират заедно решения на проблеми, породени от пандемията
Община Лом, ТПКИ „Георгица Карастоянова“ и ломската фондация «Генерация» намират заедно решения на проблеми, породени от пандемията
01.06.2020

 

През 2014 г. Община Лом подписа с ТПКИ „Георгица Карастоянова“ рамково споразумение за взаимодействие и дълготрайно сътрудничество. Реализацията на партньорството между двете организации дойде като логична стъпка предвид общите цели, които те споделят в сферата на социалната политика. Общината работи активно за икономическото и социално развитие на територията, в това число за намаляване на безработицата и създаване условия за трудова заетост. Кооперацията, от своя страна, е специализирана в осигуряването на работа на хора с увреждания и разполага с възможности да изпълнява за общината дейности и услуги от обществен интерес.

През м. април т.г. в изпълнение на споразумението общината възложи на ТПКИ „Георгица Карастоянова“ изработката на защитни маски за служителите си. Общината изрази задоволството си от бързото изпълнение на поръчката и от качествата на маските и спомогна за осъществяване на връзка между кооперацията и Фондация «Генерация». Фондацията, чиято цел е да развива потенциала на местни деца и младежи, се включи в общите усилия за справяне с пандемията чрез доставка на защитни средства и дезинфектанти за персонала на 15 социални услуги за деца и възрастни на територията на Община Лом. Като част от тази инициатива неправителствената организация подсигури нова партида маски за служителите на общината, чиято изработка поръча отново на кооперацията на хора с увреждания в града.

Доставените маски са продукт, който Кооперативният клъстер към НС на ТПК, в който кооперацията членува, разработи специално, за да подпомогне трудово-производителните кооперации в шивашкия бранш не само да посрещнат икономическите трудности, породени от извънредното положение, но и да намерят нови пазарни възможности. В условията на криза обединяването на усилия и споделянето на ресурси между субектите в социалната икономика е жизнено важно за решаването на проблемите на дадена общност, особено в региони със изострени социално-икономически проблеми. В този смисъл партньорствата между общини, социални кооперации и НПО са естествено и често срещано явление по целия свят.


Created & Hosting by BIAnet